Cambridge for Young Learners

Cambridge for Young Learners

Els exàmens de Cambridge for Young Learners serveixen per obtenir una mesura del nivell que els nens i nenes entre 7 i 12 anys tenen en els diferents aspectes de la llengua anglesa: listeningspeakingreading and writing. Els tests estan pensats per fer divertit l'aprenentatge. Així, el fet que la puntuació en les diferents parts de l'examen es doni en forma d'escuts encoratge l'alumne a tirar endavant en l'aprenentatge de la llengua anglesa.

STARTERS

És el primer dels tres exàmens que Cambridge ofereix. Suposa l'inici de l'aprenentatge de l'anglès i permet una introducció fàcil divertida a l'anglès del dia a dia. En aquest document facilitat per la Universitat de Cambridge i adreçat als pares es pot trobar una descripció detallada sobre l'examen de Starters (en castellà):

  Descarregar PDF


MOVERS

La prova de Movers posa de manifest que l'alumne comença a "entrar" en la llengua anglesa amb una base ja assolida. En aquest document facilitat per la Universitat de Cambridge i adreçat als pares es pot trobar una descripció detallada sobre l'examen de Movers (en castellà):

  Descarregar PDF


FLYERS

És el tercer dels exàmens per a nens i nenes que ofereix la Universitat de Cambridge. Un cop assolit el nivell, els alumnes ja són capaços d'entendre i escriure la llengua anglesa a un nivell bàsic. En aquest document facilitat per la Universitat de Cambridge i adreçat als pares es pot trobar una descripció detallada sobre l'examen de Flyers (en castellà):

  Descarregar PDF